פרופ' דב עדן

פרופסור אמריטוס בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב. פרופ' עדן הוא מומחה עולמי להתנהגות ארגונית ומופקד על הקתדרה למנהיגות עסקית ולאחריות חברתית ע"ש לילי ואלחנדרו שאלתיאל בפקולטה לניהול. פרופ' עדן פרסם עשרות מחקרים בנושאים: מנהיגות ניהולית, הנעת עובדים, לחץ ושחיקה בעבודה, פיתוח ארגוני ועוד.