מדיה

העלו את מחיר המוצר ב-1% - הגדילו את הרווח בכ-10%