מדיה

"בתקופה הקרובה יגיעו להבשלה חברות רבות בתחום הביו"