יום פתוח בלהב פיתוח מנהלים

יום ג', 07 בנובמבר 2017, 16:00
יום פתוח בלהב פיתוח מנהלים

להב שמחה להזמינכם ליום פתוח לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

בואו להתרשם ממגוון תכניות הניהול ולהכיר את המנהלים האקדמיים.
במסגרת המפגש יתקיימו שיחות ייעוץ להתאמת התכנית לצרכים שלכם
והרצאות של מרצי להב והמנהלים האקדמיים של תכניות הניהול.

בתכנית:

16:00-17:00     התכנסות ושיחות ייעוץ עם צוות להב והמנהלים האקדמיים

17:00-17:30     ד"ר איתי קמה, מנהל אקדמי של תכנית ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

17:30-18:00     ד"ר אלכס קומן, מנהל אקדמי של תכנית מצויינות בתפעול ומרצה בתכנית ניהול אסטרטגי

​18:00-18:30     ד"ר רועי צזנה, דוקטור לננו טכנולוגיה,
                      חוקר עתידים ומרצה בתכנית יזמות פנים ארגונית ופיתוח עסקי ובתכניות לארגונים

18:30-19:30     המשך שיחות ייעוץ

 

בניין דן-דוד, קומה 3, אוניברסיטת תל-אביב
חנייה במקום

 

 

הרשמה ליום פתוח