יום פתוח בלהב פיתוח מנהלים - האירוע הסתיים

יום ג', 07 בנובמבר 2017, 16:00
יום פתוח בלהב פיתוח מנהלים

ההרשמה לאירוע הסתיימה

להב שמחה להזמינכם ליום פתוח לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

בואו להתרשם ממגוון תכניות הניהול ולהכיר את המנהלים האקדמיים.
במסגרת המפגש יתקיימו שיחות ייעוץ להתאמת התכנית לצרכים שלכם
והרצאות של מרצי להב והמנהלים האקדמיים של תכניות הניהול.

בתכנית:

16:00-17:00     התכנסות ושיחות ייעוץ עם צוות להב והמנהלים האקדמיים

17:00-17:30     חשבונאות קשה שפה? מבט חטוף על דוחות כספיים, מציאות כלכלית ומה שביניהם
                        ד"ר איתי קמה, מנהל אקדמי של תכנית ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

17:30-18:00     ניהול אסטרטגי של התפעול ליצירת ערך: הזנחת הממד התפעולי בעת גיבוש האסטרטגיה 
                        כגורם המוביל לכשל ארגוני 

                        ד"ר אלכס קומן, מנהל אקדמי של תכנית מצויינות בתפעול ומרצה בתכנית ניהול אסטרטגי

​18:00-18:30     איך להיות חוזה-על: חשיבה נכונה על העתיד
                        ד"ר רועי צזנה, דוקטור לננו טכנולוגיה,
                       חוקר עתידים ומרצה בתכנית יזמות פנים ארגונית ופיתוח עסקי ובתכניות לארגונים

18:30-19:30     המשך שיחות ייעוץ

 

בניין דן-דוד, קומה 3, אוניברסיטת תל-אביב
חנייה במקום

להב שמחה להזמינכם ליום פתוח לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

בואו להתרשם ממגוון תכניות הניהול ולהכיר את המנהלים האקדמיים.
במסגרת המפגש יתקיימו שיחות ייעוץ להתאמת התכנית לצרכים שלכם
והרצאות של מרצי להב והמנהלים האקדמיים של תכניות הניהול.

בתכנית:

16:00-17:00 התכנסות ושיחות ייעוץ עם צוות להב והמנהלים האקדמיים

17:00-17:30 חשבונאות קשה שפה? מבט חטוף על דוחות כספיים, מציאות כלכלית ומה שביניהם
ד"ר איתי קמה, מנהל אקדמי של תכנית ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

17:30-18:00 ניהול אסטרטגי של התפעול ליצירת ערך: הזנחת הממד התפעולי בעת גיבוש האסטרטגיה כגורם המוביל לכשל ארגוני 
ד"ר אלכס קומן, מנהל אקדמי של תכנית מצויינות בתפעול ומרצה בתכנית ניהול אסטרטגי

​18:00-18:30 איך להיות חוזה-על: חשיבה נכונה על העתיד
ד"ר רועי צזנה, דוקטור לננו טכנולוגיה, חוקר עתידים ומרצה בתכנית יזמות פנים ארגונית ופיתוח עסקי ובתכניות לארגונים

18:30-19:30 המשך שיחות ייעוץ

 

בניין דן-דוד, קומה 3, אוניברסיטת תל-אביב
חנייה במקום

הרשמה ליום פתוח