הזמנה לכנס דירקטוריות On Board - האירוע הסתיים

יום ב', 03 בנובמבר 2014, 15:30
הזמנה לכנס דירקטוריות On Board

ההרשמה לאירוע הסתיימה

 

KPMG סומך חייקין, להב הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב,
גולדפרב זליגמן וארגון Women Corporate Directors מזמינים אותך
להשתתף במפגש המקצועי השנתי של ה-WCD

יום ב', 3 בנובמבר 2014
הבורסה לניירות ערך, אחוזת בית 2 תל אביב 
מרכז הכנסים, קומה 2-
15:30 - 18:30

* ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום ומותנית ברישום מראש. מספר המקומות מוגבל.