כנס לציון חמישים שנה לחוק ניירות ערך והשלכותיו על שוק ההון

יום א', 09 בדצמבר 2018, 15:30
חמישים שנה לחוק ניירות ערך והשלכותיו על שוק ההון

ההרשמה לאירוע הסתיימה

להב פיתוח מנהלים ושותפיה מתכבדים להזמינכם לכנס לציון:

חמישים שנה לחוק ניירות ערך והשלכותיו על שוק ההון

והשקת הספר

דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי (מהד' 5-מורחבת)

מאת: פרופ' יוסף גרוס

אודיטורים בר-שירה,
הפקולטה למדעי החברה
אוניברסיטת ת"א

16:00 – 15:30  קבלת פנים

16:45 – 16:00  פתיחה
מנחה: פרופ' יוסף גרוס, מנהל אקדמי של קורס דירקטורים בלהב ויו"ר איגוד הדירקטורים
פרופ' אהרן ברק, נשיא ביהמ"ש העליון (בדימוס)
פרופ' משה צבירן, דקאן הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אונ' ת"א
פרופ' שרון חנס, דקאן הפקולטה למשפטים
ענת גואטה, יו"ר הרשות לניירות ערך

18:15 – 16:45  מה נשתנה בתפקיד ואחריות הדירקטורים
השופט חנן מלצר, משנה לנשיאת ביהמ"ש העליון
פרופ' יורם דנציגר, ביהמ"ש העליון (בדימוס)
השופט פרופ' עופר גרוסקופף, ביהמ"ש העליון
השופטת רות רונן, בית המשפט המחוזי ת"א – המחלקה הכלכלית
 

19:00 - 18:15  פאנל: חוק ני"ע במבחן השנים ושוק משתנה
מנחה: פרופ' ליאו ליידרמן, יועץ כלכלי ראשי של בנק הפועלים 
פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות נ"ע (לשעבר)
מאיר לוין, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי)
עו"ד אמיר וסרמן, היועץ המשפטי, רשות ניירות ערך
עו"ד איה יופה, ראש מחלקת ניירות ערך במשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות'

הכנס בשותפות: 

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אונ' ת"א | המרכז לממשל תאגידי ע"ש פישר | איגוד הדירקטורים בישראל, IDU
הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אונ' ת"א | איגוד החברות הציבוריות

יום א', 9 בדצמבר 2018

19:00 - 15:30

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מותנית ברישום מראש

הכניסה לאוניברסיטה דרך שער 4 הסמוך לחניון סמולרש, 
כניסת רכבים החל משעה 15:30 באמצעות קוד 1135341