הזמנה לפאנל דירקטורים - האירוע הסתיים

יום ד', 25 בנובמבר 2015, 18:30
פאנל דירקטורים

ההרשמה לאירוע הסתיימה

 

הנכם מוזמנים לפאנל מומחים במסגרת תכנית דירקטורים בלהב, שיעסוק בנושא: 
"האם פסיקת ביהמ"ש שוחקת את עקרון שיקול הדעת
העסקי של הדירקטוריון?"

כהגנה בפני הריבוי הבלתי פוסק של תביעות נגזרות נגד דירקטורים ונושאי משרה בחברות, אימצו בתי המשפט בשנים האחרונות את ההגנה של "שיקול דעת עסקי", 
לאמור אם הדירקטורים קיבלו את ההחלטה לאחר הכנה ולימוד הנושא המובא להכרעה, לא יתערב בית המשפט בהחלטתם גם אם הוא היה מחליט אחרת.
בצד התפתחות חשובה זו מתפתחים סייגים ואמוץ כללי משחק חדשים "שיקול דעת עסקי מוגבר", בחינת סבירות ההחלטה, הגינות מוחלטת, מינוי ועדת חקירה בלתי תלויה ועוד.
במסגרת הפאנל נדון בשאלות אלו וסוגיות נוספות החשובות לכל דירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות.

הפאנל יתקיים בהנחיית פרופ' יוסף גרוס, מנהל אקדמי של תכנית דירקטורים
ובהשתתפות: שופט ביהמ"ש המחוזי המרכז פרופ' עופר גרוסקופף, סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי בת"א השופטת מיכל אגמון-גונן, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין והפרופסורים לדיני תאגידים מאוניברסיטת תל-אביב פרופ' שרון חנס ופרופ' אהוד קמר

יום ד', 25 בנובמבר 2015, 20:00-18:30
אולם ליאון, בנין רקנאטי, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב