הזמנה לפאנל דירקטורים

יום ב', 26 במרץ 2018, 18:30
פאנל דירקטורים בלהב מרץ 2018

הנכם מוזמנים לפאנל מומחים במסגרת סיום קורס דירקטורים בלהב בנושא:

ניהול החברה המשפחתית בין דור לדור

הפאנל יתקיים בהנחייתו של פרופ' יוסף גרוס, המנהל האקדמי של קורס דירקטורים.

 

ובהשתתפות:

ד"ר אלי פישר וסיגל בראון פישר

בנושא דירקטוריון של החברה הפרטית

אלכס לנדסברג, סגן יו"ר חברת סנו ויובל לנדסברג, מנכ"ל סנו

בנושא ניהול חברת משפחתית והשלכות המעבר מחברה פרטית לציבורית

 

יום ב', 26 במרץ 2018, 18:30-20:00
בנין רקאנטי, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל-אביב

 

להרשמה