הזמנה לפאנל דירקטורים - האירוע הסתיים

יום ד', 06 ביולי 2016, 15:00
פאנל דירקטורים

ההרשמה לאירוע הסתיימה

 

הנכם מוזמנים לפאנל מומחים במסגרת תכנית דירקטורים בלהב, שיעסוק בנושא: 
"היש מקום לשנות את דרך מינוי הדח"צ
במגמה לנתקו מבעל השליטה"

 

הפאנל יתקיים בהנחיית פרופ' יוסף גרוס, מנהל אקדמי של תכנית דירקטורים
ובהשתתפות: גב' ענת גואטה, מנכ"ל אנטרופי, עו"ד דליה טל, שותפה בכירה במשרד עורכי הדין מיתר, גב' שלומית פן, דח"צית בחברות ציבוריות, מר אמנון נויבך, יו"ר הבורסה לניירות ערך, פרופ' בני לאוטרבך, הקתדרה לממשל , אוניברסיטת בר אילן

 

יום ד', 6 ביולי 2016, 15:00-16:30
בנין רקנאטי, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב