הזמנה לפאנל דירקטורים - האירוע הסתיים

יום ד', 20 באפריל 2016, 15:30
פאנל דירקטורים

ההרשמה לאירוע הסתיימה

 

הנכם מוזמנים לפאנל מומחים במסגרת תכנית דירקטורים בלהב, שיעסוק בנושא: 
"הגבלת שכר הבנקאים והפיננסים
 ותיקוני חקיקה בנושא הגמול לנושאי משרה"

 

הפאנל יתקיים בהנחיית פרופ' יוסף גרוס, מנהל אקדמי של תכנית דירקטורים
ובהשתתפות: עו"ד דוד חודק, ראש המשרד גרוס, קליהנדלר, חודק, הלוי ושות', מר משה פרל, מנכ"ל איגוד הבנקים, פרופ' משה צבירן, דקאן הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב, מר עוזי דנינו, מנכ"ל אקלסנס, מר עמוס ספיר, דירקטור חברת מגדל (בעבר בנק לאומי), פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ, דקאן הפקולטה לניהול, מכללת תל אביב –יפו

 

יום ד', 20 באפריל 2016, 15:30-17:00
בנין רקנאטי, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב