הזמנה לפאנל דירקטורים - האירוע הסתיים

יום ג', 24 באפריל 2018, 15:30
פאנל דירקטורים בלהב - אפריל 2018

ההרשמה לאירוע הסתיימה

הנכם מוזמנים לפאנל מומחים במסגרת סיום קורס דירקטורים בלהב בנושא:

מינוי ופיטורין של דירקטורים בחברות ציבוריות

הפאנל יתקיים בהנחייתו של פרופ' יוסף גרוס, המנהל האקדמי של קורס דירקטורים

ובהשתתפות:

ח"כ איילת נחמיאס ורבין,

עו"ד שירית הרצוג,

עו"ד לילך הראל, סגן מנכ"ל פסגות,

גל סטאל, מנכ"ל אנטרופי

אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות

יום ג', 24 באפריל 2018, 15:30-17:00
בנין רקאנטי, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל-אביב