הזמנה לפאנל דירקטורים - האירוע הסתיים

יום ב', 10 ביולי 2017, 15:30
פאנל דירקטורים בלהב

ההרשמה הסתיימה

הנכם מוזמנים לפאנל מומחים במסגרת סיום תכנית דירקטורים בלהב בנושא:
שיקול דעת עסקי

 

הפאנל יתקיים בהנחייתו של פרופסור יוסף גרוס, המנהל האקדמי של תכנית דירקטורים,
ובהשתתפות השופטת מיכל אגמון גונן 
פרופסור עמיר ליכט, לשעבר דיקן בית ספר רדזינר למשפטים
משה גורלי, כלכליסט

 

 

יום ב', 10 ביולי 2017, 15:30-16:45
בנין רקנאטי, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב

הנכם מוזמנים לפאנל מומחים במסגרת סיום תכנית דירקטורים בלהב בנושא:
שיקול דעת עסקי

 

הפאנל יתקיים בהנחייתו של פרופסור יוסף גרוס, המנהל האקדמי של תכנית דירקטורים,
ובהשתתפות השופטת מיכל אגמון גונן 
פרופסור עמיר ליכט
לשעבר דיקן בית ספר רדזינר למשפטים
משה גורלי, כלכליסט

 

 

יום ב', 10 ביולי 2017, 15:30-16:45
בנין רקנאטי, הפקולטה לניהול, 
אוניברסיטת תל-אביב