ניהול אסטרטגי

תכניות מתקדמות המקנות ידע וכלים בתחומי הניהול האסטרטגי, כגון אסטרטגיה עסקית, כלים יישומיים וניהוליים בתחום חקר העתיד, ניהול בעולם גלובלי וחדשנות עסקית, שיאפשרו לך להקנות לארגון יתרון אסטרטגי ויזניקו אותו קדימה.

התכניות שלהב מציעה בתחום ניהול אסטרטגי הן:

• חקר העתיד: כלים ויישומים ניהוליים – בתכנית זו נלמדות שיטות ומיומנויות לחיזוי ולתכנון העתיד של חברות וארגונים. התכנית מספקת דרכים ויכולות לאיסוף מידע ממומחים, להבנת המשמעויות של עתידים אפשריים, לפיתוח תרחישים ועוד. מתוך כל אלו יילמד בתכנית כיצד לפתח חזון באמצעותו יוכלו המנהלים להכווין את הארגון אל העתיד הנבחר.

ניהול אקדמי: ד"ר רועי צזנה

• חדשנות עסקית – תכנית זו מספקת יידע מעמיק וכלים יישומים מתקדמים לצמיחה מואצת בארגונים ובחברות. התכנית מתמקדת בפיתוח התפישה של חדשנות עסקית אצל מנהלים, ובאפשרויות ליישום מעשי של חדשנות בכל חברה או ארגון, תוך שימוש בכלים עדכניים לפיתוח חדשנות ויצירתיות בארגון.

ניהול אקדמי: ד"ר אייל בנימין

• ניהול אסטרטגי – בתכנית נלמדות גישות מתקדמות בניתוח ובתכנון אסטרטגי ליצירת יתרון תחרותי. תכנית ניהול אסטרטגי מציגה את הגישות המתקדמות ביותר כיום בניהול ותכנון אסטרטגי תוך שילוב תיאוריות וכלים מעשיים.

ניהול אקדמי: ד"ר עמרי מורג

• ניהול בעולם גלובלי – תכנית זו מעניקה ידע נרחב בנושא מנהיגות ואתגרים ניהוליים ועסקיים בחברות רב-לאומיות. התכנית תעסוק בהיבטים העסקיים והניהוליים של הפעילות הגלובלית של ארגונים וחברות ובסוגיות ניהול גלובלי ברמה המערכתית, האירגונית והמנהיגותית.

ניהול אקדמי: פרופ' אורלי יחזקאל