תוכניות ניהול אסטרטגי

תכניות מתקדמות המקנות ידע וכלים בתחומי הניהול האסטרטגי, כגון אסטרטגיה עסקית, כלים יישומיים וניהוליים בתחום חקר העתיד, ניהול בעולם גלובלי וחדשנות עסקית, שיאפשרו לך להקנות לארגון יתרון אסטרטגי ויזניקו אותו קדימה.

התכניות שלהב מציעה בתחום ניהול אסטרטגי הן:

• קורס יזמות פנים ארגונית ופיתוח עסקי – תכנית זו מספקת יידע מעמיק וכלים יישומים מתקדמים לצמיחה מואצת בארגונים ובחברות. התכנית מתמקדת בפיתוח התפישה של חדשנות עסקית אצל מנהלים, ובאפשרויות ליישום מעשי של חדשנות בכל חברה או ארגון, תוך שימוש בכלים עדכניים לפיתוח חדשנות ויצירתיות בארגון.

ניהול אקדמי: ד"ר אייל בנימין

• ניהול אסטרטגי – בתכנית נלמדות גישות מתקדמות בניתוח ובתכנון אסטרטגי ליצירת יתרון תחרותי. תכנית ניהול אסטרטגי מציגה את הגישות המתקדמות ביותר כיום בניהול ותכנון אסטרטגי תוך שילוב תיאוריות וכלים מעשיים.

ניהול אקדמי: ד"ר עמרי מורג

• מצוינות בתפעול - שיטות מתקדמות להשגת יתרון תחרותי באמצעות יישום טכנולוגיות וכלים תפעוליים חדשניים להתייעלות ארגונית ולצמיחה

ניהול אקדמי: ד"ר אלכס קומן