תוכניות ניהול מקצועיות

תכניות ניהול מתקדמות העוסקות בעולמות תוכן מקצועיים לרבות ניהול עסקי בנדל"ן, ניהול מוסדות תרבות ואמנות וניהול בתחום מדעי החיים, שמטרתן להקנות למשתתפים כלי ניהול יישומיים המותאמים לאתגרים הייחודיים של התחומים השונים