תוכניות במיומנויות ניהוליות

תוכניות במיומנויות ניהוליות מקנות למשתתפים כלי ניהול יישומיים המותאמים לאתגרים הייחודיים בארגון