ניהול השיווק

תכניות ניהול מתקדמות וחדשניות בנושאים מרכזיים בניהול שיווק, אסטרטגיה שיווקית, ניהול פעילות דיגיטלית ואינטרנטית ובקבלת החלטות, שיאפשרו לך להשיא את האפקטיביות השיווקית של הארגון ולהגדיל את המכירות
Subscribe to RSS - ניהול השיווק