תוכניות ניהול השיווק

תכניות ניהול מתקדמות וחדשניות בנושאים מרכזיים בניהול שיווק, אסטרטגיה שיווקית, ניהול פעילות דיגיטלית ואינטרנטית ובקבלת החלטות, שיאפשרו לך להשיא את האפקטיביות השיווקית של הארגון ולהגדיל את המכירות