תוכניות ניהול פיננסי

תכניות ניהול בתחומי הליבה במימון, חישובים פיננסיים, ניתוח דוחות כספיים וניהול הסיכונים הפיננסיים, המביאות לשיפור איכות קבלת ההחלטות בנושאים פיננסיים ומקנות ידע, הבנה וכלים להתנהלות פיננסית נכונה ברמת החברה והארגון