דירקטורים

תכניות ניהול המקנות ידע וכלים לדירקטורים ולמנהלים בכירים בתאגידים לביצוע מיטבי של עבודת הדירקטור, הכרת הדרישות הרגולטוריות החדשות בתחום ופיתוח יכולות ומיומנויות מתקדמות הרלוונטיות לניהול דירקטוריון.