תכניות ליבה בניהול

תכנית ליבה בניהול הן תכניות מתקדמות המקנות ידע וכלים בתחומי הניהול האסטרטגי, הניהול פיננסי, ניהול השיווק, ניהול המשא ומתן ועוד.