קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים

ניהול אקדמי: 

הכשרת דירקטורים להתמודדות עם האתגרים החדשים בעבודת הדירקטוריון והאחריות האישית של נושאי המשרה בחברות וארגונים מהמגזר העסקי, הציבורי והממשלתי

מעולם לא הייתה חשיבות כה גדולה והתמקדות כה רבה בתפקוד הדירקטורים ונושאי משרה בכירים בחברות והאחריות הנגזרת מכך ויחד עם זאת, מעולם לא היה תפקיד הדירקטור כה מאתגר ומושך. על כך תעיד גם העובדה כי לאחרונה פנו 14 אלף איש לרשות החברות הממשלתית בבקשה להיכלל בנבחרת הדירקטורים בחברות ממשלתיות.

קורס דירקטורים: על המשמעות ההולכת וגדלה של התפקיד

ההתייחסות הציבור והמשפט לתפקיד הדירקטור קיבלה בשנים האחרונות תפנית גדולה. אמר על כך ביהמ״ש העליון: ״להיות דירקטור משמעותו למלא תפקיד מרכזי בחברה. להיות דירקטור משמעותו לנקוט את כל האמצעים שדירקטור סביר היה נוקט בהם להגשמת תפקידו בחברה״ בכך נקבע סטנדרט חדש למעמדו של הדירקטור. התנהגותו לא תבחן לפי מבחנו של האדם הסביר אלא של המקצוען הסביר. חוק החברות קובע, בין ההוראות המומלצות, את החובת החברה לדאוג לעריכת תוכנית הכשרה לדירקטורים חדשים ותכניות המשך לדירקטורים מכהנים, להב הקדימה את דרישות החוק ומנהלת הרשות זה עשרות בשנים.

הגישה החדשה לצרכי ניהול תאגידים הביאה בעקבותיה תופעה הולכת וגדלה של תביעות ייצוגיות ונגזרות נגד דירקטורים ונושאי משרה, כך שמעשיהם נבחנים על ידי תובעים פוטנציאליים המבקשים לאתר עילות תביעה נגד דירקטורים ונושאי המשרה. 

התפתחות זו דורשת הכשרה מקיפה והתעדכנות שוטפת. להב פיתוח מנהלים מקיימת קורס להכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים, זה קרוב ל-38 שנים כאשר רק בשנה החולפת התקיימו 7 קורסים שוטפים ו-2 קורסים לבכירי האוצר והממשלה. מאות בוגרי הקורסים הממלאים תפקידים בכירים במגזר העסקי והציבורי, מעידים על התפנית בחשיבה ועל התרומה העצומה של ההכשרה שקיבלו לצורך מילוי תפקידם.

* רשימת המרצים עשויה להשתנות ממחזור למחזור

For information in English click here

לקבלת פרטים על התכנית

מועד פתיחת הקורס: 11 בספטמבר 2019

11 מפגשים

ימי ד', 16:00-20:15

66 שעות אקדמיות

מועד פתיחת המחזור הבא: 5 בנובמבר 2019

6 מפגשים

ימי ג', 09:00-17:00

66 שעות אקדמיות

קהל היעד

התוכנית המתעדכנת מידי שנה הינה המסגרת המובילה, האיכותית והיוקרתית ביותר להכשרת דירקטורים בישראל, מיועדת לדירקטורים, מנכ״לים, נושאי משרה בכירים בתאגידים, בחברות ציבוריות ובחברות פרטיות, בעמותות ובאגודות שיתופיות יועצים משפטיים, רואי חשבון, מבקרים פנימיים, מזכירים של תאגידים ומנהלים. בכירי עולם הניהול לוקחים חלק פעיל בהכשרות אלה, במסגרת להב.

מטרות התוכנית

• הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים לאתגרים החדשים המוצבים בפניהם, לתפקודם בחברות ולניהול
   תקין.  
• הכרת הדרישות הרגולטוריות החדשות והתעדכנות במגמות המתפתחות של הממשל התאגידי.
• פיתוח יכולות ומיומנויות מתקדמות הרלוונטיות לניהול דירקטוריון, לבקרה ולפיקוח על תפקוד חברות.

נושאי לימוד מרכזיים

▪ דירקטוריון שנות האלפיים  אילוצי הדירקטוריון המודרני משולש הכוחות בחברה: בעלי מניות, דירקטוריון ומנכ"ל חובות וזכויות הדירקטור ▪ חובת הזהירות והמיומנות ▪ חובת האמונים ▪ כיצד יקבע תגמול נושאי משרה ▪ דרכי עבודת הדירקטוריון, אתגרים, דילמות ופתרונות ▪ הגנה בפני אחריות, ביטוח, שיפוי, פטור ▪ אימוץ קוד אתי ▪ עסקאות בעלי שליטה ▪ יחסי יו"ר, דירקטור ומנכ"ל ▪ מבנה הדירקטוריון המעורב ▪ ביקורת ובקרה ▪ רואה החשבון והמבקר הפנימי ▪ תפקיד רו"ח ▪ המבקר הפנימי ▪ פיקוח באמצעות גורמי הביקורת ▪ ועדות הדירקטוריון ▪ ניהול סיכונים ▪השלכות ה-IFRS ▪ קריאת דוחות כספיים ▪ ניתוח דוחות כספיים ויחסים פיננסיים ▪ האחריות הפלילית ▪ הדח"צ ▪ ניתוח אירועים ▪ סימולציות של ישיבות דירקטוריון ▪ החברה הממשלתית ▪ חשיפה לרגולציה ▪ שומרי הסף ▪ חלוקת רווחים (בזק כמודל) ▪ שיקול דעת עסקי (BJR)

מרצי התוכנית

פרופ' יוסף גרוס

פרופ' יוסף גרוס
קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים
מומחה בנושאי חברות, ניירות ערך ומיסים, כתב 11 ספרים בנושא ופרסם מאות מאמרים. חבר בית הדין להגבלים עסקיים, חבר ועדת ברק לרפורמה בדיני חברות. מכהן כיום...

פרופ' משה צבירן

פרופ' משה צבירן
קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים
מנהל אקדמי של תכנית מדיניות תגמול והטבות פרופ' משה צבירן הינו דקאן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, ומכהן בנוסף גם כראש מכון קולר ליזמות וחדשנות...

פרופ' אורלי יחזקאל

פרופ' אורלי יחזקאל
קורס ניהול תרבות ואמנות
קורס ניהול אסטרטגי
מיומנויות ייעוץ ארגוני ליועצי פנים
קורס פיתוח מיומנויות ניהול
קורס ניהול משא ומתן
קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים
סגנית דקאן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב. בעלת התמחות בניהול מערכות מורכבות בסביבה דינמית ובניהול בינלאומי. תחומי הוראה: ניהול מערכות אירגוניות...

עו"ד אסתר קורן, רו"ח

רו"ח, עו"ד אסתר קורן
קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים
עו"ד (רו"ח) אסתר קורן ראש מחלקת חברת מיזוגים ורכישות (M&A). מתמחה בדיני חברות, עסקאות מיזוגים ורכישות, ודיני ניירות ערך. עוסקת בתחום תכניות תמרוץ...

פרופ' עלי בוקשפן

פרופ' עלי בוקשפן
קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים
פרופ' עלי בוקשפן, מרצה בכיר בבית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי-הרצליה. חוקר ומלמד בתחומים של דיני חוזים ודיני חברות. מתמקד במחקריו בהיבטים...

רו"ח ניר זיכלינסקי

ניר זיכלינסקי
קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים
​​מנהל מקצועי של תכנית דירקטורים מתקדמת בעלים SRI Global Group. כיהן כמשנה למנכ"ל, פיתוח עסקי וכספים באריסון החזקות ואריסון השקעות. כיהן כשותף בכיר...

עו"ד שרית לויתן

עו"ד שרית לויתן
קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים
עוסקת בייעוץ משפטי לחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל אביב בענפים שונים במשק הישראלי. שרית מתמחה בגיוסי הון ראשוני ומשני בישראל ובחו"ל, בייעוץ שוטף...

רו"ח רגינה אונגר

רו"ח רגינה אונגר
קורס ניהול פיננסי וניתוח דוחות כספיים
קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים
רגינה הינה, רואת חשבון, בעלת ניסיון מקצועי וותק של למעלה מ-20 שנים בתחום הניהול והפיננסים, מנהלת את מחויבות החברה בפרויקטים השונים תוך מעורבות אישית...

פרופ' דן וייס, רו"ח

פרופ' דן וייס, רו"ח
קורס ניהול עסק משפחתי: כלים ומיומנויות להצלחה
קורס ניהול אסטרטגי
קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים
פרופ' וייס עוסק בהחלטות ניהוליות להשגת צמיחה ושיפור ביצועים, תוך התמקדות בעסקים בבעלות של משפחות. מחקריו עוסקים בהעברה בין-דורית של עסקים משפחתיים...

ד"ר עמרי מורג

ד"ר עמרי מורג
קורס ניהול אסטרטגי
מנהל אקדמי של תכנית ניהול אסטרטגי מרכז הקורס לאסטרטגיה באוניברסיטה הפתוחה, מומחה בתחום של מיזוגים ורכישות, תחום בו עשה את עבודת הדוקטורט שלו. ספרו "...

המלצות בוגרים

תם עייק-אבירן, יועצת אסטרטגית:
"בדקתי בכל כך הרבה מקומות וכשהגעתי ללהב של אוניברסיטת תל אביב לקורס דירקטורים מיד הבנתי שהגעתי למקום הנכון. ללמוד ישירות מהאיש והאגדה פרופ' גרוס שכתב את חוק החברות וללמוד מרו"ח ועו"ד אחרים שהוא בחר בפינצטה עבורנו זו מתנה לכל החיים. אם להתמקצע אז באמת אצל הכי טובים בתחומם. הידע שאספתי לעצמי מיד הקפיץ את המקצועיות בכמה רמות. פשוט מתנה מקצועית. ממליצה בחום"

אריק טל, מנכ"ל אלקטל לוסנט:
"קורס דירקטורים מעשיר וחשוב לכל נושא משרה בכיר ומועמד לכך. הקורס משלב תיאוריה ופרקטיקה בבהירות ואיכות יוצאת דופן, תוך לימוד מלא ושילוב של דוחות כספיים, משפטנות, הגנות וחובות בסיסיים והחשוב מכל - study cases מהשטח"

יעל טבק, יועצת משפטית, המכון הישראלי לתכנון כלכלי:
"קורס דירקטורים מרתק המשלב בהצלחה תכנים אקדמיים מתחומי המשפט והחשבונאות עם היבטים פרקטיים ומציג את האתגרים והסיכונים הכרוכים בחברות בדירקטוריון. צוות המרצים המגוון הציע למשתתפי הקורס הזדמנויות רבות לנתח החלטות דירקטוריונים והעניק כלים בסיסיים לגיבוש תכנית אסטרטגית ולפיקוח על יישומה"

יחיאל אבקסיס, מנהל יחידה, טבע:
"תכנית מגוונת, מעניינת ומרוכזת. מעשירה ומרחיבה את הידע הכללי ומאפשרת נקודת מבט טובה לתפקיד הדירקטור"

אשר וינגרטן, כלכלן בכיר, בנק ישראל:
"קורס דירקטורים מעניין ביותר עם מרצים בעלי ניסיון רב שגם יודעים להעביר בצורה מעניינת את הידע שלהם"

לקריאת המלצות נוספות

מידע והרשמה

מאמרים מומלצים: 
מידע נוסף: 

קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים הינו קורס ייחודי למנהלים המעניק כלים מעשיים לעבודתו של דירקטור בעידן המודרני. הקורס יעסוק במגוון תכנים בנושאי עבודת הדירקטוריון לרבות עקרונות של ממשל תאגידי, יחסי הגומלין בין דירקטוריון לבעלי המניות והמנכ"ל, תהליך קבלת החלטות, חובות וזכויות הדירקטור, קריאת דוחות כספיים ועוד.
בסיום הלימודים תוענק תעודה מטעם להב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א. * בכפוף להשתתפות ב-80% מהמפגשים.