קפסולה D - ייעוץ ארגוני

ניהול אקדמי: 

הארגון בתקופה המודרנית ומרחב העבודה מתנהל במציאות עתירת שינויים, מאתגרת ורווית מתחים ומחייב יכולות של חוסן ומיקוד מצדם של העובדים והמנהלים כאחד. היום יותר מתמיד זקוקים המנהלים והעובדים לגורם פנים ארגוני שאתו אפשר לחשוב באופן בטוח ומעצים ולקבל פרספקטיבה נוספת שלא נגזרת בהכרח מתוך שרשרת הניהול. בעיתות של שינוי ומשבר, ישנה חשיבות רבה לפיתוח עצמי ומודעות עצמית של המנהלים באמצעות שיח עמוק ורגשי עם יועץ פנים ארגוני. בארגונים להובלה ,ליווי וייעוץ ארגוני HR כחלק מתפקידם כיועצים פנים ארגוניים וכמובילי תהליכים נדרשים מנהלי במצבים של שינויים או של משבר וצמצומים.

קפסולת ייעוץ ארגוני למנהלים/ות מקנה מיומנויות מרכזיות הנחוצות ליועצי פנים בארגונים ובעלי תפקידים המלווים מנהלים/ות. הידע והכלים הנרכשים בקפסולה מקנים תפיסת תפקיד ייעוצית ורכישת כלים ומיומנויות לייעוץ למנהלים/ות.

לקבלת פרטים על התכנית

23 בפברואר 2021

4 מפגשים

ימי ג', 16:00-20:15

24 שעות אקדמיות

מטרות הקפסולה

• הכרות עם מרכיבי תפיסת התפקיד הייעוצית
• מודלים של סוגי ייעוץ שונים
• פיתוח הזהות והגישה הייעוצית
• הקניית ארגז כלים ומיומנויות ליעוץ למנהלים
• עקרונות שיחת הייעוץ והתערבויות ייעוציות
• אימון בכלים ייעוציים

נושאי הלימוד

• אתגרי הייעוץ וטווח יחסי הסיוע של היועץ
• סוגי ייעוץ ויועצים
• אפיון סגנון ואתגרי הייעוץ האישי
• מאפייני התהליך הייעוצי בהיבט המאקרו והמיקרו
• מיפוי מיומנויות ייעוץ

מידע והרשמה