קפסולה C - פיתוח מנהלים/ות

ניהול אקדמי: 

השפעות משבר הקורונה פושטות כאש בשדה קוצים, ומחייבות היערכות למצב חדש שלא דומה למצבי עבר מוכרים. האתגרים בפניהם מתמודד המנהל גדלים ותפקידו משנה את פניו מיום ליום.
ארגונים בני זמננו מתמודדים עם אתגרים רבים, שינויים, אי ודאות ומורכבות. ניהול הארגונים מצריך ידע ומיומנויות מעודכנים כמו גם שמירת כשירות של השרירים הניהוליים הקיימים.
אחת המשימות איתן מתמודדים אנשי HR ויועצים פנים ארגונים הינה פיתוח המנהלים/ות בכדי שהאחרונים יובילו את הארגונים, יעמדו ביעדים ויצליחו. פיתוח מנהלים/ות מהווה אתגר משמעותי החשוב לכל מחלקת משאבי אנוש באשר היא.
יכולת ההשפעה על הניהול בארגון היא חלק מהשותפות האסטרטגית של HRBP.

בפיתוח מנהלים.ות ברמת הפרט וברמת ההנהלה. HR -הקפסולה הנוכחית תעסוק בתפקיד אנשי ה ילמדו תפיסות ומודלים לצד שיטות פרקטיות הניתנות ליישום בשטח תוך התמודדות עם דילמות הקשורות בפיתוח מנהלים.

לקבלת פרטים על התכנית

26 בינואר 2021

4 מפגשים

ימי ג', 16:00-20:15

24 שעות אקדמיות

מטרות הקפסולה

• הגדרת תפקיד המנהל/ת והכרת מיומנויות ניהוליות הנדרשות בעידן הנוכחי
• בניית ארגז כלים לפיתוח מנהלים/ות ברמת הפרט וההנלה הכולל תפיסות ושיטות לניהול אפקטיבי
• שיפור ומקסום יכולת התמודדות עם סוגיות בפיתוח מנהלים/ות ומענה לדילמות מקצועיות
• מיצוב איש HR כפונקציה מרכזית בממשק עם המנהלים בארגון

נושאי הלימוד

• משמעות מרכיז התפקיד של פיתוח מנהלים/ות
• ניהול ומנהיגות
• פיתוח אישי - אבחון
• מפיתוח אישי לפיתוח הנהלה - מאבחון לתכנית
• תפקיד היועץ ודילמות בפיתוח מנהלים/ות

מידע והרשמה