קפסולה B - מנהל/ת ההון האנושי כשותף/ה עסקי/ת ואסטרטגי/ת

ניהול אקדמי: 

אנו מצויים בתקופה סוערת ומורכבת של שינויים מהירים, אי ודאות עסקית כלכלית חברתית ובריאותית.
בתקופה הנוכחית ביתר שאת, נדרשות הנהלות ארגונים לבחון את האסטרטגיה העסקית שלהם ואת דרך יישומה.
תפקידה של הנהלת משאבי אנוש בארגון הינה להתוות את אסטרטגית ההון האנושי תוך הבנת אסטרטגית הארגון,
הסביבה העסקית בה הוא פועל וכן את שוק העבודה ומגמותיו.
בניית האסטרטגיה מצריכה הסתכלות עסקית על תחום הנחשב רך וכוללת את הצורך להבין את ההשפעות העסקיות של מדיניות משאבי אנוש בתחומי גיוס, תגמול, מבנה ארגוני ואת ההשלכות של המדיניות על תהליכים של רכישות ומיזוגים.
הובלת האסטרטגיה צריכה להיעשות בשותפות עם הנהלת הארגון, מנהליו, צוותי משאבי אנוש וכמובן עם העובדים.
הקפסולה הנוכחית תעסוק בהכרת התהליך האסטרטגי , בחינת הצד העסקי של משאבי האנוש ותפקיד ה- HRBP בהטמעת אסטרטגית משאבי אנוש בתוך הארגון.

לקבלת פרטים על התכנית

29 בדצמבר 2020

3 מפגשים

ימי ג', 16:00-20:15

18 שעות אקדמיות

מטרות הקפסולה

• היכרות עם אסטרטגיית הארגון והסביבה העסקית בה הוא פועל
• פיתוח מומחיות, יכולות אסטרטגיות וראייה רוחבית כחלק מתפקידי ה-HRBP
• בניית ארגז כלים להטמעת אסטרטגית משאבי אנוש בתוך הארגון
• מיצוב תפקיד ה-HRBP כפונקציה מרכזית בהכנת הארגון לאתגרי העתיד

נושאי הלימוד

• תהליך אסטרטגי, מטרות ושלבים
• מרכיבי אסטרטגית משאבי אנוש
• סקירת מגמות של אסטרטגיות משאבי אנוש 2020
• ההיבטים העסקיים של משאבי אנוש
• החלטות עסקיות בתהליך מיזוג ורכישה
• היבטים שונים של שותפות - Partnership, במסגרת תפקיד ה- HRBP

מידע והרשמה