הטבה לתלמידי ובוגרי להב ברישום לועידת ישראל לעסקים