ד"ר שי לוי

חבר הסגל האקדמי הבכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב