ד"ר אלי גילבאי, רו"ח, עו"ד

שותף מנהל במשרד ד"ר אלי גילבאי עו"ד, לשעבר סגן פקיד שומה מפעלים גדולים