אור רצקין

אור רצקין
מייסד ומנכ"ל, חברת אייפרי תקשורת מסייעת