ד"ר אהרון האופטמן

ד"ר אהרון האופטמן
חוקר בכיר ביחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי, אוניברסיטת תל-אביב