יישום אסטרטגיה – ה-FBI כמקרה בוחן

יישום אסטרטגיה – ה-FBI כמקרה בוחן

עם תחומי אחריות חדשים ללוחמה בטרור בעקבות אירועי ה-9.11, ה-FBI הגדיר שינויים אסטרטגיים ונערך ברמת החטיבות והמשרדים, שינויים אשר יושמו בעזרת שימוש ב- Balanced Score Card. הודות לקמפיינים תקשורתיים וגישה חדשה לבקרת ביצועים, יוזמות אסטרטגיות מרכזיות ייושמו כמתוכנן.

לקריאה

לדף תכנית ניהול אסטרטגי

להב חוגגת 50
מסלול ניהול עסקי בכיר