ניהול הממדים המרובים של סיכונים

ניהול הממדים המרובים של סיכונים

קפלן ומייקס מזהים שלוש קטגוריות סיכון ומפרטים את הדרכים בהן יכולות חברות לזהות ולהתמודד עימן, תוך שימת דגש מיוחד על סיכונים הכרוכים ביישום אסטרטגיה.

לקריאה

 

ידיעון 2018-19