אני גאה לקחת חלק בדירקטוריון שיש בו ייצוג שווה לנשים ולגברים

רו"ח איריס שטרק

חברות בהן מכהנות נשים במועצות המנהלים שלהן, מתפקדות טוב יותר בעיתות משבר ובשווקים מאתגרים, מאשר מועצות מנהלים על טהרת המין הגברי. כך עולה מנתוני מחקר שפרסמה בחודש אוגוסט האחרון מחלקת המחקר של בנק קרדיט סוויס. מתוצאות המחקר עולה, כי תמהיל וגיוון בין המינים במועצות המנהלים, מצנן את הנטייה לקחת סיכונים ומעודד חזרה לרווחיות. המסקנה החותכת ביותר, שעולה מהמחקר, היא, שמניותיהן של חברות מרחבי העולם, ששווי השוק שלהן גבוה מ 10 מליארד דולר ובהן מכהנות נשים במועצות המנהלים שלהן, הציגו ביצועים טובים ב־26 אחוזים על פני שש השנים האחרונות, יותר מחברות דומות בהם מכהנים רק גברים במועצות המנהלים.

בעולם הולכת וגוברת המודעות לחשיבות כהונת נשים בדירקטוריונים. למרות האמור, בארה"ב הגדולה בה נשים מהוות כמעט מחצית מכוח העבודה רק 16.6% מהדירקטורים בחברות של מדד. פורצן 500 הן נשים- כמעט ללא שינוי משנת 2005 (על פי חב' המחקר קטליסט). גם במשרות ניהול בכירות נשים מהוות רק 14.3%. ומה בישראל? תיקון משנת 1993 לחוק החברות הממשלתיות קובע כי בהרכב דירקטוריון של חברה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של שני המינים. לפי החלטת ממשלה ממרץ 2007, ייצוג הולם פירושו 50 אחוזים יצוג. מחקר של מרכז המחקר של הכנסת, שפורסם במאי 2010 מלמד כי שיעור הייצוג של נשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות עלה משנת 1993 מ־7 אחוזים ועד ל44 אחוזים בשנת 2010.

על פי מדד של B&D שהושק ב 2012 בשיתוף עם עמותת כח נשי רק 4% מתפקידי יו"ר הדירקטוריון או המנכ"ל של 361 החברות הציבוריות המובילות במשק מאוישים ע"י נשים. 17% רק בלבד מחברי הדירקטוריון של חברות אלו הן נשים. בקרב ההנהלה הבכירה של אותן חברות, רק 19% הן נשים. התפקיד המאויש ביותר על ידי נשים הוא התפקיד היועץ המשפטי כאשר 53% מהמכהנים בו הן נשים. ייצוג נשים בדירקטוריונים בישראל גבוה יותר מאשר בגרמניה11.2%, צרפת12.7% וארה"ב 15.5%. הנתון מצביע על כך שלפנינו עוד דרך ארוכה להשגת שוויון בייצוג בין המינים, עם זאת, יש מקום לאופטימיות. בחברת החשמל מתוך 17 חברי דירקטוריון, מכהנות 8 נשים. זהו תוצר של החלטת הממשלה לגבי חברות ממשלתיות, המחייבת ייצוג שווה לשני המינים, זהו המצב הרצוי המבטא ייצוג שוויוני כפי שאנו שואפים שיהיה בכל החברות ממשלתיות וציבוריות כאחת.

ערב הבחירות לכנסת הבאה חייבת להיות התחייבות של הדרגים הגבוהים בקרב מקבלי ההחלטות והמועמדים, לייצוג שווה של נשים ולגברים, בכל תחום ובכל עניין. אני מצפה מכל ראשי המפלגות להתחייב לנושא העדפה המתקנת של נשים תוך הצהרת מדיניות ברורה ליעד של ייצוג זהה של שני המינים כדי להבטיח תשואה טובה יותר בחברות ונצול הפוטנציאל הענק הגלום בכישורי הנשים. אני גאה לקחת חלק בדירקטוריון בו יש ייצוג שווה לנשים ולגברים כאחד, ומקווה שמציאות זו תחלחל למחוזות נוספים ולא בעוד עשור אלא כאן ועכשיו.

 

איריס שטרק, רו"ח

מרצה בתכנית דירקטורים ונושאי משרה בתאגידים בלהב
שותפה מנהלת בשטרק את שטרק רואי חשבון
סגנית נשיא לשכת רואי חשבון בישראל
דירקטורית בחברת חשמל