פתרון פשוט, ללא סיכון, להפחית את מצוקת הדיור

פתרון פשוט, ללא סיכון, להפחית את מצוקת הדיור

הנפקת אג"ח צמוד נדל"ן יכולה להפחית ביקושים ולסייע בהורדת מחירי הדיור בישראל. הניתוח מראה כי הסיכונים בהנפקה זו אינם משמעותיים, ובכל מקרה של סיכון שיתגלה ניתן להפסיק את ההנפקה או לשנות את תנאי ההנפקות העתידיות.