שקד דרור

שקד דרור
Global Administrator
03-6408651
סטודנטית ללימודי מזרח אסיה ולימודים כלליים באוניברסיטת תל אביב